Paper Sizes Guide - CHL-STORE

คู่มือขนาดกระดาษ

เมื่อเลือกกระดาษสำหรับงานต่าง ๆ การทำความเข้าใจโลกที่หลากหลายของขนาดกระดาษอาจเป็นความท้าทายที่น่ากลัว ไม่ว่าคุณจะพิมพ์เอกสารการสร้างการออกแบบหรือการเลือกโน้ตบุ๊กขนาดที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ นี่คือภาพรวมของขนาดกระดาษที่พบมากที่สุดที่ใช้ทั่วโลก

1. iso a series (มาตรฐานสากล)

ซีรีส์อาจเป็นมาตรฐานขนาดกระดาษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบเมตริก

 • A0: 841 x 1189 มม.
 • A1: 594 x 841 มม.
 • A2: 420 x 594 มม.
 • A3: 297 x 420 มม.
 • A4: 210 x 297 มม. (บ่อยที่สุดสำหรับเอกสารสำนักงาน)
 • A5: 148 x 210 มม.
 • A6: 105 x 148 มม.
 • ... และอื่น ๆ ลงไปที่ A10.

ขนาดในซีรีย์ A จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนทองคำ หากคุณพับ A4 ครึ่งคุณจะได้รับ A5 แผ่นสองแผ่น

2. ซีรี่ส์ ISO B

ซีรี่ส์ B เหมาะกับขนาดที่ไม่พอดีในซีรีย์ A ให้ขนาดกลาง

 • B0: 1,000 x 1414 มม.
 • B1: 707 x 1,000 มม.
 • ... ลงไป B10.

3. ซีรี่ส์ ISO C

ขนาดเหล่านี้มักจะใช้สำหรับซองจดหมายที่ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับกระดาษซีรีส์

 • C0: 917 x 1297 มม.
 • C4: 229 x 324 มม. (เหมาะกับ A4)
 • C5: 162 x 229 มม. (เหมาะกับ A5)
 • ... และอื่น ๆ

4. ขนาดกระดาษอเมริกัน

ในสหรัฐอเมริกาจดหมายกฎหมายและบัญชีแยกประเภท/แท็บลอยด์เป็นรูปแบบทั่วไป:

 • จดหมาย: 8.5 x 11 นิ้ว
 • ถูกกฎหมาย: 8.5 x 14 นิ้ว
 • บัญชีแยกประเภท/แท็บลอยด์: 11 x 17 นิ้ว

5. ขนาดกระดาษญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีชุดขนาดของตัวเองเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด:

 • B ซีรี่ส์: มิติที่คล้ายกันกับซีรี่ส์ ISO B แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย
 • Shiroku Ban: 257 x 364 มม.
 • ขนาด kiku: 227 x 306 มม.

6. นามบัตร

ในขณะที่ขนาดนามบัตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศขนาดมาตรฐานใน:

 • อเมริกาเหนือ: 3.5 x 2 นิ้ว
 • ยุโรปและญี่ปุ่น: 85 x 55 มม.

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกขนาดกระดาษ

 1. วัตถุประสงค์: คุณพิมพ์โบรชัวร์ใบปลิวหนังสือหรือกระดาษวิชาการหรือไม่? แต่ละวัตถุประสงค์อาจมีขนาดที่เหมาะสม
 2. เครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สามารถรองรับแผ่นขนาดใหญ่เช่น A2 หรือ A1
 3. การพกพาได้: หากเอกสารจำเป็นต้องดำเนินการเช่นสมุดบันทึกหรือนักวางแผนให้พิจารณาขนาดที่ง่ายต่อการขนส่ง
 4. ผลกระทบทางสายตา: สำหรับสื่อส่งเสริมการขายเช่นโปสเตอร์ขนาดที่ใหญ่กว่าสามารถสะดุดตาได้มากขึ้น
 5. งบประมาณ: การพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่อาจมีราคาแพงกว่าทั้งในแง่ของต้นทุนกระดาษและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

บทสรุป

การเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมอาจมีผลต่อผลลัพธ์และประสิทธิผลของงานของคุณ การคุ้นเคยกับขนาดมาตรฐานและแอพพลิเคชั่นทั่วไปของพวกเขาสามารถช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นมืออาชีพและเป็นที่ชื่นชอบ

https://chl-store.com/